تعریف- موری و مورا و مودا 

(muri , mura, muda)  

تفکر «ناب» ,وتولید ناب بر پایه فعالیت ارزش آفرین تلاش دارد با استفاده از کمترین‌ها، یعنی کمترین نیروی انسانی، تجهیزات، زمان و فضا، بیشترین را به انجام می‌رساند. به همین خاطر شناسایی سه نوع فعالیت درآن اهمیت ویژه دارد موری و مورا و مودا

موری به معنای بی دلیل یا بی پایه می‌باشد

مورا به معنای غیر طبیعی یا نابرابری است. این لغت معنی مخالف معمولی یا طبیعی می‌باشد. مورا همچنین می‌تواند به حرکت، عمل، یا روش فکری غیر طبیعی برگردد

مودا انجام کارهایی اضافه برآنچه نیاز است، می‌باشد که می‌تواند شامل زمان، انزوا مدت حرکت و غیره شود


( Waste )مودا یعنی‌ اتلاف‌

و به‌آن دسته از فعالیت‌ها‌ گفته‌ می‌شود که‌ جاذب‌ و مصرف‌ کننده‌ منابع‌ و ذخایر است‌ ولی با این حال هیچ ارزشی‌ نمی‌آفرینند. موداها انواع بسیاری‌ دارند که‌ هر سازمان با توجه‌ به فعالیت‌ها وشناخت‌ منابع‌ خود باید آنها را شناسایی‌ کرده و سعی‌ در از بین‌ بردن‌ و حذف‌ آنها داشته‌ باشد. البته‌ نمونه‌ای‌ از موداهایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در هر سازمان‌ وجود داشته‌ باشد در زیر بیان‌ می‌گردد

اشتباهاتی‌ که‌ باید اصلاح‌ شوند

تولید محصولاتی‌ که‌ مشتری‌ ندارد

مراحلی‌ از فرآیندکار که‌ ضرورتی‌ به‌ وجود آنها نیست‌

جابجایی ‌بی مورد نیروی‌ انسانی در سطوح سازمانی

حمل‌ و نقل‌های‌ بیهوده‌

کالاها و خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ نمی‌گویند
این موداها توسط تاایچی‌ اوهنو از مدیران‌ تویوتا شناسایی‌ شده‌اند. موداها در همه‌ جاوجود دارند و نمی‌توان‌ بر‌ اساس‌ مشاهدات عملیاتی یک روز کاری معمولی‌ در یک‌ سازمان‌ به‌ راحتی‌ آنها را شناسایی‌ کرد. شناسایی موداها در سازمانها دارای روشهای متنوعی است ولی برای شناسایی همه جانبه موداها در کل سازمان باید از یک فلسفه و فرهنگ سازمانی خاص استفاده کرد. تفکر ناب این فرهنگ سازمانی را ارایه می‌کند. در واقع تفکر ناب‌ فرهنگی است که به‌ کمک‌ آن‌ ارزش‌ در یک سازمان تعیین‌ می‌گردد و اگر این ارزشها را بتوان‌ پیاده‌ سازی‌ کرد موداها خودبخود حذف‌ خواهند شد

مودا چیست؟

مودا یک واژه ژاپنی و به معنی اتلاف است. در حالت کلی به آن دسته از فعالیت هایی اطلاق می شود که منابع و ذخایر را جذب می کنند ولی هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند. به عبارتی مودا انجام کارهایی اضافه برآن چه نیاز است، می باشد که می تواند شامل زمان، انرژی، حرکت و غیره باشد.موداها در همه جا وجود دارند و نمی توان براساس مشاهده های عملیات معمولی در یک سازمان به راحتی آنها را شناسایی کرد

فهرست روشهای شناسایی مودا

پیاده سازی نظام پیشنهادها

 پیاده سازی نظام 5اس یا نظام آراستگی

استفاده از طوفان فکری

به کارگیری حلقه های کیفیت و گروه های حل مساله 

استفاده از روش بهبود مستمر (کایزن)

اجرای مهندسی مجدد بر روی فرآیندهای کاری

به کارگیری مفاهیم گمبا

تکنولوژی جریان تقاضا

تولید فرز، چابک و به مو